www.maekhrikasong.com
หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ธุรกิจของเรา  ข่าวและกิจกรรม  ติดต่อสอบถาม
 
   - A   + A
เกี่ยวกับบริษัท
ประวัติผู้บริหาร
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
เป้าประสงค์
วิดิทัศน์แนะนำตลาดแม่ขรีค้าส่ง
ตลาดค้าปลีก
ตลาดค้าส่ง
วันเปิดตลาดแม่ขรีค้าส่ง
กิจกรรมลานแอโรบิก
ติดต่อตลาดแม่ขรี
ค้าขายกับเรา
พันธกิจ

  1. มุ่งสู่การพัฒนาสินค้าการเกษตรคุณภาพดีที่ครบวงจร เพื่อความเป็นที่สุดในจังหวัดและภูมิภาค
  2. มุ่งมั่นให้ความรู้กับเกษตรกรในการผลิตผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อให้ได้  ผลผลิตที่มีคุณภาพ  และความปลอดภัยต่อกลุ่มผู้บริโภคเป็นที่ต้องการของตลาด
  3. ส่งเสริมการเพาะปลูกของเกษตรกรไทยมีรายได้ที่มั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดี
  4. มุ่งพัฒนาปรับปรุงทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรแก่ผู้ค้า
  5. มุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้บุคลากรในองค์กร และผู้ประกอบการ ได้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีศักยภาพสูงคู่คุณธรรม
  6. มุ่งขยายฐานผู้ซื้อจากในตำบล สู่ตลาดผู้ซื้อในจังหวัด
  7.มุ่งกระตุ้นจิตสำนึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  8. ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในโครงการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกร , ผู้ซื้อ , ผู้ขาย , ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด
 แผนที่สระว่ายน้ำ
www.maekhrikasong.com
หน้าแรก ข้อมูลบริษัท ธุรกิจของเรา  ข่าวและกิจกรรม  ติดต่อสอบถาม
 
 
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2021 All rights reserved.
Maekhrikasong
634/1 M.1
Tambon Maekhri
Tel : 083-0533596,082-7340269,081-7389655
Email : sirigan634@gmail.com